„Pierwszy dzwonek”

„Pierwszy dzwonek” w Szkołach Montessori… Słowo Boże zaprosiło nas do Kafarnaum do synagogi, w której jest człowiek zniewolony przez ducha nieczystego. Na widok Jezusa zaczyna krzyczeć, że chce, aby Jezus zostawił go i odszedł. Mimo …

Więcej…

Biały tydzień

Zakończyliśmy Biały Tydzień… ale przygoda duchowa trwa. Eucharystia to sakrament życia… Pokarm dający życie ale i wydarzenie/spotkanie otwierające na życie, na wszystkie jego kolory…Odchodzi się od stołu, aby żyć jeszcze intensywniej, aby działać i być …

Więcej…

I komunia święta

Pomóc drugiemu wejść w tajemnicę miłości Boga…o to przecież chodzi w ewangelizacji i w towarzyszeniu osobie na drogach wiary. Dzieci z jakąś przedziwną łatwością czytają obecność, gesty, słowa i to czy za tym kryje się …

Więcej…

Droga Światła

Damian Stachowiak CR Droga światła Z Bogdanem Jańskim dla zagubionych i poszukujących Odnaleźć światło pośród ciemności, właściwą ścieżkę wśród wielu niewiadomych, odnaleźć sens życia to życzenie wielu z nas. Bogdan Jański to założyciel zmartwychwstańców ale …

Więcej…