Ślubowanie uczniów

„Ja… uczeń Katolickiego Liceum Montessori im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w Krakowie z całego serca i ze wszystkich sił ślubuję:- szukać prawdy- czynić dobro – zdobywać wiedzę i Mądrość – szanować wolność własną i innych. We wszystkim tym nigdy nie ustawać. Tak mi dopomóż Boże Ojcze Wszechmogący.” W piątek uczniowie liceum złożyli swoje ślubowanie. W myśl danego nam w tym dniu Słowa modliliśmy się, aby przestrzeń jaką jest szkoła była poszukiwaniem prawdy, życiem w prawdzie i troską o to co najcenniejsze. Papież Franciszek 10 V 2014 r. do uczniów i nauczycieli:

Dlaczego kocham szkołę? Spróbuję wam to powiedzieć. Mam pewien obraz. Usłyszałem tutaj, że nie wzrasta się samemu i że zawsze jest czyjeś spojrzenie, które pomaga ci wzrastać. A ja mam przykład mojej pierwszej nauczycielki, tej kobiety, tej wychowawczyni, która mnie ujęła, gdy miałem 6 lat, w szkole podstawowej. Nigdy jej nie zapomniałem. To dzięki niej pokochałem szkołę. A potem chodziłem ją odwiedzać przez całe jej życie, aż do chwili jej odejścia w wieku 98 lat. I ten wizerunek dobrze mi robi! Kocham szkołę, ponieważ tamta kobieta nauczyła mnie ją kochać. To jest pierwszy powód, dla którego kocham szkołę.

Komentowanie jest wyłączone.