Nadanie imienia Katolickiej Szkole Podstawowej Montessori

W obchody 25-lecia Centrum Resurrectionis wpisało się dzisiaj nadanie Katolickiej Szkole Podstawowej Montessori imienia o. Pawła Smolikowskiego CR. Eucharystii przewodniczył Ojciec Prowincjał Krzysztof Swół CR natomiast homilię wygłosił Ojciec Generał Paul Voisin CR, który przypomniał, że edukacja od początku wpisana była w misję zmartwychwstańców, którzy na różnych kontynentach kształcili katolickich liderów. Takie było marzenie pierwszych Zmartwychwstańców: człowiek odrodzony, zewangelizowany, który „przeczytał” swoje życie w kluczu misterium paschalnego, odważnie podejmujący misję w Kościele i w społeczeństwie. Ojciec Prowincjał wyraził radość z tego, że tak wiele osób: nauczycieli, rodziców, dzieci czerpie z duchowości zmartwychwstańców poprzez to, że korytarze w części Centrum Resurectionis stały się korytarzami szkolnymi. Po Eucharystii Ojciec Generał i Ojciec Prowincjał odsłonili w szkole pamiątkową tablicę. Zwieńczeniem tego świętowania był koncert zespołu niemaGOtu, który poruszył do śpiewu, tańca i ewangelizacji. Po odsłonięciu tablicy dyrektor szkoły odmówił modlitwę zawierzenia:Boże Ojcze, dziękujemy Ci za życie i posługę ojca Pawła Smolikowskiego, zmartwychwstańcaza jego pasję chodzenia drogami Bożej Opatrzności, za jego wytrwałość w poznawaniu człowieka,za jego umiejętność towarzyszenia człowiekowi,za bycie ojcem dla innych.Obierając sobie takiego Patrona szkoły chcemy w tym wyjątkowym momencie ogłosić święte imię Jezus nad naszą szkołą, nad tym budynkiem i całą naszą społecznością, nad każdą osobą, którą dane nam było tutaj spotkać i nad tymi, którzy będą nam dani i zadani w przyszłości.Chcemy zawierzyć się Zmartwychwstałemu Panu, ufając że w tym miejscu jesteśmy zaproszeni do rozpoznawania Jego obecności w życiu każdej osoby tak jak stało się to w życiu uczniów idących do Emaus. Zawierzając się miłości Boga chcemy szukać tego co jeszcze lepiej pozwoli nam zrozumieć siebie i każdego powierzonego nam w tej szkole człowieka.Przekonani o misji, która została przez nas odkryta i nam powierzona chcemy być stale w drodze towarzysząc drugiemu tak, aby sam szukał, odkrywał i dojrzewał do tego, że SPOTKANIE z Bogiem i z człowiekiem to najbardziej pasjonująca przygoda i coś w co warto zainwestować życiowy potencjał. Boże Ojcze, zgodnie z danym nam Słowem z Księgi Aggeusza: „…na tym to miejscu Ja udzielę pokoju” niech to miejsce będzie Twoim miejscem… miejscem Twojego pokoju. Amen.

Komentowanie jest wyłączone.