Kurs Emaus

Kurs Emaus dobiega końca jednak historia uczniów idących do Emaus to przecież opowiadanie o życiu każdego z nas…to doświadczenie osobistej Jerozolimy, w której doświadczamy rozczarowań i smutku…to doświadczenie Słowa Bożego, które rzuca Boże światło szczególnie na trudne kawałki naszego życiorysu, naszej codzienności…to doświadczenie Eucharystii, która utkana jest ze Słowa Bożego…to doświadczenie Jezusa Zmartwychwstałego, który mówi: JESTEM…WRACAJ DO SWOJEJ JEROZOLIMY I BĄDŹ MOIM ŚWIADKIEM…

Benedykt XVI w adhortacji Verbum Domini napisał:

Bóg daje się nam poznać jako tajemnica nieskończonej miłości, w której Ojciec wyraża odwiecznie swoje Słowo w Duchu Świętym. Dlatego Słowo, które od początku jest u Boga i jest Bogiem, objawia nam samego Boga w dialogu miłości między Osobami Boskimi i zaprasza nas do uczestnictwa w nim. Uczynieni na obraz i podobieństwo Boga miłości, możemy zatem zrozumieć samych siebie jedynie wtedy, gdy przyjmujemy Słowo i z uległością poddajemy się działaniu Ducha Świętego. Tajemnica losu człowieka wyjaśnia się bowiem ostatecznie w świetle Objawienia dokonanego przez słowo Boże.

Ufamy, że uczestnicy tych rekolekcji wracają czytając Słowo Boże i pozwalając Słowu czytać swoje życie…

Komentowanie jest wyłączone.