Formacja Paschalna

Dzisiaj Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea rozpoczęła swoją formację paschalną. Zawitali do nas Galilejczycy z kilku Winnic: Krakowa, Bielska, Śląska i z Anglii online. Był to czas zapoznania się z osobami Założycieli zmartychwstańcow i wspólnej modlitwy, aby każdy owocnie przeżył rozpoczynający się rok formacyjny dając się prowadzić ścieżkami duchowości, którą Duch Święty dał Kościołowi przez Bogdana Jańskiego, o. Piotra Semenenko CR i o. Hieronima Kajsiewicza CR. Dobrze jest widzieć jak kolejne osoby w duchowości zmartwychwstańczej odkrywają swoją osobistą drogę wzrostu duchowego. Ci, których, jak niegdyś Jańskiego, Semenenkę i Kajsiewicza, odnalazło na drogach życia Miłosierdzie Boże doświadczają żywotnej siły zmartwychwstania i stają się świadkami Zmartwychwstałego.Franciszek w Evangelii Gaudium:”Jego zmartwychwstanie nie należy do przeszłości; zawiera żywotną siłę, która przeniknęła świat. Tam, gdzie wszystko wydaje się martwe, ze wszystkich stron pojawiają się ponownie kiełki zmartwychwstania. Jest to siła nie mająca sobie równych. To prawda, iż wiele razy wydaje się, że Bóg nie istnieje: widzimy niesprawiedliwość, złość, obojętność i okrucieństwo, które nie ustępują. Jednak jest tak samo pewne, że pośród ciemności zaczyna zawsze wyrastać coś nowego, co wcześniej czy później przynosi owoc. Na wyrównanym polu pokazuje się znów życie, uporczywe i niezwyciężone. Jest wiele złych rzeczy, jednak dobro zawsze wraca, wyrasta i szerzy się. Codziennie w świecie rodzi się piękno, wskrzeszone i umocnione nawałnicami historii. Wartości pojawiają się ponownie w nowych formach i rzeczywiście człowiek odrodził się wiele razy z sytuacji, które wydawały się nieodwracalne. Oto siła zmartwychwstania, a każdy ewangelizator jest narzędziem tego dynamizmu.”

Komentowanie jest wyłączone.