Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Papież Franciszek podczas spotkania z uczniami i nauczycielami szkół włoskich 10 V 2014 roku: …szkoła jest miejscem spotkania. Bowiem my wszyscy jesteśmy w drodze, zapoczątkowujemy pewien proces, rozpoczynamy pewną drogę. I usłyszałem — usłyszeliśmy to …

Więcej…