Rekolekcje: Eucharystia daję życie

Pierszego dnia zatrzymaliśmy się nad wartością SŁOWA i umiejętnością SŁUCHANIA. Ze słów utkane jest ŻYCIE… podobnie ze Słów utkana jest Eucharystia. Słowa, które w życiu słyszymy, szczególnie od najbliższych, pomagają nam kształtować naszą tożsamość: kim jestem jako człowiek. Usłyszane Słowa tworzą moją chrześcijańską tożsamość, bo wiara rodzi się ze słyszenia jak mówi św. Paweł. Potrzebujemy CISZY i MILCZENIA, które pozwalają SŁUCHAĆ całym sobą. Dzięki temu dochodzi do autentycznych SPOTKAŃ, które tkają moje ŻYCIE. Tak rodzą się prawdziwe, głębokie więzi, zarówno ta więź z Bogiem ale i te więzi z ludźmi. Potrzebujemy dzisiaj na nowo odkryć wartość słów pisanych małą literą i Słów zapisanych w Biblii, proklamowanych podczas każdej Eucharystii. Dlatego chcemy SŁUCHAĆ…

Drugi dzień rekolekcji. Słowo klucz: OBECNOŚĆ. Eucharystia zaprasza nas do stołu, przy którym Jezus przekonuje nas o tym, że On jest ze mną i że jest wierny w tym BYCIU ze mną i dla mnie. Umywając uczniom nogi pokazał im i nam, że nie JEST jedynie ze względu na nasze walory i zalety, ale zna nasze życie i nas bardziej niż ktokolwiek i JEST pomimo wszystko. Eucharystia przekonuje, że warto BYĆ ze sobą nawzajem. To przy stole Eucharystycznym Jezus pyta, gdzie jest twój brat i dlaczego go tu nie ma…?

Trzeci dzień rekolekcji i słowo: ŻYJ! Eucharystia to życie, bo jest w niej Jezus, który ofiarowuje siebie za nas… Uobecnia najwymowniejszy akt miłości, jakim była śmierć na Golgocie. Eucharystia daje życie, bo zaprasza aby kochać tych, którzy siedzą ze mną przy Eucharystycznym stole i tych, których przy nim nie ma. Jak potwierdza nam dzisiejsze Słowo: ŻYJE TEN KTO KOCHA I JEST KOCHANY ❤️

Komentowanie jest wyłączone.