Złoty Jubileusz kapłaństwa o. Kazimierza Wójtowicza CR

Dzisiaj w naszej wspólnocie obchodziliśmy Złoty Jubileusz kapłaństwa o. Kazimierza Wójtowicza CR. Dokładnie 50 lat temu 14 czerwca 1970 roku nasz Jubilat przyjął święcenia kapłańskie. Kochany Ojcze Kazimierzu, dziękujemy za twoje kapłaństwo, za twoje świadectwo chodzenia za Zmartwychwstałym i życzymy zdrowia, abyś był z nami i dla nas w naszym Emaus jak najdłużej.

Komentowanie jest wyłączone.