I komunia święta

Pomóc drugiemu wejść w tajemnicę miłości Boga…o to przecież chodzi w ewangelizacji i w towarzyszeniu osobie na drogach wiary. Dzieci z jakąś przedziwną łatwością czytają obecność, gesty, słowa i to czy za tym kryje się miłość czy nie ma nic bądź zakamuflowane jest jedynie jakieś oszustwo. 19 Czerwca przeżyły swoją pierwszą spowiedź i po raz pierwszy publicznie wyznały wiarę. Ufam, że sakrament pojednania przeżywany i celebrowany razem z rodzicami pozostawił w nich mocny ślad miłosierdzia i zaufania Bogu. Można powiedzieć, że gest przytulenia przez rodziców stał się dopełnieniem tego szczególnego momentu działania Bożego Miłosierdzia. Przecież to właśnie ramiona rodziców, ich patrzenie, słowa, gesty są pierwszym przekaźnikiem miłości Boga Ojca.

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus ustanawiając Eucharystię wyznał Apostołom miłość: Kocham was, dlatego chcę pozostać z wami na zawsze. Tak dzieje się podczas każdej Eucharystii. Tak stało się 20 i 21 czerwca podczas Pierwszej Komunii Świętej naszych dzieci z Katolickiej Szkoły Montessori. Każdemu z nich osobiście Jezus wyznał miłość: „Kocham cię, dlatego chcę być z tobą na zawsze… dlatego ustanowiłem Eucharystię”. Cała historia zbawienia jest wyznawaniem przez Boga miłości. Wszystkie sakramenty są takim wyznaniem Boga:

… podczas chrztu: kocham cię, dlatego będę twoim Ojcem a ty moim dzieckiem,

… podczas bierzmowania: kocham cię, dlatego daję ci wszystko abyś dobrze przeżył życie,

… podczas Eucharystii: kocham cię, dlatego zostałem z tobą na zawsze,

…podczas spowiedzi: kocham cię, dlatego ci przebaczam,

… podczas namaszczenia chorych: kocham cię, dlatego chcę ci towarzyszyć w twoim cierpieniu

,…podczas udzielania sakramentu małżeństwa: kocham was, dlatego z wami chcę budować wasz dom,

… podczas udzielania sakramentu kapłaństwa: kocham cię, dlatego wybieram cię abyś zaniósł Mnie innym.

Jezus ustanowił Eucharystię i umył uczniom nogi… wyznał im miłość na zawsze i zaprosił, aby oni wyznali w Jego imieniu miłość światu, aby przekonali świat o miłości dla której warto żyć, którą warto pielęgnować, dla której warto umierać… To dzieje się w czasie każdej Eucharystii…

I Komunia św. w kościele seminaryjnym Emaus. Katolicka Szkoła Montessori

Komentowanie jest wyłączone.