Biały tydzień

Zakończyliśmy Biały Tydzień… ale przygoda duchowa trwa. Eucharystia to sakrament życia… Pokarm dający życie ale i wydarzenie/spotkanie otwierające na życie, na wszystkie jego kolory…Odchodzi się od stołu, aby żyć jeszcze intensywniej, aby działać i być dla…

Sofia Cavaletti (stworzyła Katechezę Dobrego Pasterza):

„Jest jeszcze inna przypowieść — fundamentalna w przesłaniu chrześcijańskim — która zdaje się odpowiadać na inne, nie wyrażone słowami pytanie dziecka. Przyjmuje ono ją bowiem w bardzo mocny sposób. Jest to przypowieść (lub porównanie) o Dobrym Pasterzu (J 10,1-16).

Już wspomniane wyżej przypowieści — jak widzieliśmy — rzucają światło na tajemnicę Życia, mówiąc o obecności pewnej Osoby: Boga, który daje. Przypowieść Janowa pozwala nam poznać głos tej Osoby: jest to Dobry Pasterz, wołający swoje owieczki po imieniu. One przyzwyczajają się do Jego głosu i idą za Nim, On zaś podąża przed nimi.

„Do czego woła nas Pasterz?” — pyta się katechetka grupy dzieci, które odpowiadają: „Do życia”.

(…) Możemy wyciągnąć stąd wniosek, że ludzkie stworzenie ma życiową potrzebę znalezienia odpowiedzi na pewne fundamentalne pytania w rodzaju: Co to jest Życie? Z kim wchodzę w relację? Dziecko „metafizyczne” domaga się od nas pokarmu czerpanego z takiego właśnie poziomu głębi. Dlatego też to, co my mu podajemy dla zaspokojenia jego potrzeby, musi odpowiadać temu poziomowi.

Danie odpowiedzi na powyższe pytania nie jest intelektualistycznym lub spirytualistycznym luksusem. Jest raczej zadaniem będącym częścią wychowania, które chce faktycznie uchodzić za wprowadzenie w rzeczywistość.”

Komentowanie jest wyłączone.