Biały tydzień

Zakończyliśmy Biały Tydzień… ale przygoda duchowa trwa. Eucharystia to sakrament życia… Pokarm dający życie ale i wydarzenie/spotkanie otwierające na życie, na wszystkie jego kolory…Odchodzi się od stołu, aby żyć jeszcze intensywniej, aby działać i być …

Więcej…

I komunia święta

Pomóc drugiemu wejść w tajemnicę miłości Boga…o to przecież chodzi w ewangelizacji i w towarzyszeniu osobie na drogach wiary. Dzieci z jakąś przedziwną łatwością czytają obecność, gesty, słowa i to czy za tym kryje się …

Więcej…