XXII Kapituła Prowincjalna

Zmartwychwstańcy rozpoczęli XXII Kapitułę Prowincjalną. Dziś dzień skupienia. O Duchu Świętym, który przychodzi gdy jest kochany, oczekiwany i zapraszany. O Duchu, który zanim nas zapali do wyzwań to nas oczyszcza. Najpierw skłania do WYJŚCIA, aby następnie stać się DAREM. Konfrontuje nas z grzechem, szczególnie tym najgorszym: grzechem zadawolenia z tego, że mam już wszystko i nie potrzebuję nawrócenia (grzech trzech miast: Korozain, Betsaida, Kafarnaum). Jednak nie chodzi tylko o wyzwolenie nas z grzechu, lecz o zapalenie. A człowiek zapalony przez Ducha Świętego nie kręci się w koło z lęku przed potknięciem się, lecz wyrusza w drogę choć z pustym trzosem to jednak z zaufaniem nie bojąc się pobłądzić, pobrudzić a nawet przewrócić. Na koniec przywołany został cytat niemieckiego teologa R. Haaka: „Życie jest zmianą. Jeśli przestaniesz się zmieniać, przestaniesz żyć.”

Komentowanie jest wyłączone.