Zmartwychwstańcy i odrodzenie ojczyzny

13 marca odbyła się konferencja naukowa na temat roli zmartwychwstańców w odrodzeniu Ojczyzny. Niezwykle inspirujący wykład ks. dr. Artura Kardasia CR, który nakreślił teologię pastoralną pierwszych Zmartwychwstańców dla narodu polskiego, który szukał dróg do wolności. Szereg inicjatyw, które podejmowali nasi ojcowie miały kształtować ludzi wolności, bo jak zauważył prelegent, rozumieli oni, że żadne struktury ani pieniądze nie uczynią wolności, jeśli nie uformuje się człowieka, jeśli człowiekowi wpierw nie poświęci się czasu i sił.

W trakcie sympozjum odbyło się wręczenie pierwszej nagrody Resurrectio et Vita ks. prof. dr. hab. Stanisławowi Urbańskiemu z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za odkrycie polskiej zmartwychwstańczej szkoły duchowości. Księdzu Profesorowi, pasjonatowi duchowości naszych Ojców, przyjacielowi naszego Zgromadzenia DZIĘKUJEMY!!!

Komentowanie jest wyłączone.