Ojciec Paweł Smolikowski – zmartwychwstaniec z pasją

Od grudnia zeszłego roku cieszymy się w naszej zmartwychwstańczej wspólnocie, że wśród 12 dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych podpisanych przez Ojca Świętego Franciszka znalazła się decyzja dotycząca ks. Pawła Smolikowskiego, zmartwychwstańca. Stało się to okazją, aby co najmniej dotknąć ogromnej spuścizny jaką pozostawił po sobie nasz kandydat na ołtarze. 21 lutego br. w Centrum Resurrectionis odbyła się XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z serii „Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja Ks. Paweł Smolikowski CR: życie dla Boga, Kościoła i społeczeństwa”. Sesja zorganizowana przez zmartwychwstańców i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II zgromadziła duchownych, świeckich, siostry zakonne, dla których nasz o. Paweł i jego dzieło duchowe są wciąż aktualne. Zaproszeni badacze z różnych uczelni w swoich referatach wydobyli z życia o. Pawła wiele wątków,  które dla nas współczesnych mogą stać się inspiracją na drogach duchowości i w realizacji charyzmatu. Prelegenci podkreślili szczególnie następujące aspekty w osobowości i w życiu o. Pawła:

  • był przyjacielem Boga, który swoją duchową podróż życia potrafił przekazać innym i wielu do niej zaprosił;
  • był zmartwychwstańcem z pasją, który czerpał pełną garścią z dziedzictwa Ojców Założycieli;
  • troszczył się o duchowe dobro człowieka, któremu służył;
  • był zakonnikiem z duszą misjonarza;
  • posługiwał w dwóch obrządkach: łacińskim i greckokatolickim;
  • ujmował innych wielkim szacunkiem wobec tych, do których był posłany.

Popołudniu udaliśmy się wszyscy do kościoła Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. Łobzowskiej, gdzie spoczywają doczesne szczątki o. Pawła Smolikowskiego CR. Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Jan Szkodoń. Na początku Eucharystii postulator generalny ks. Andrzej Gieniusz CR odczytał dekret o heroiczności cnót o. Pawła. Homilię wygłosił o. Kazimierz Wójtowicz CR, który kończąc powiedział: „Błagajmy też Boga, abyśmy wszyscy jak czcigodny sługa o. Paweł Smolikowski byli znakiem powołania i nowego człowieka; byli znakiem misyjnym, byli znakiem prorockim, byli znakiem nawrócenia, byli znakiem Bożej miłości, byli znakiem śmierci i zmartwychwstania Jezusa.(…) Niech sługa Boży, czcigodny Paweł u dobrego Boga wstawia się w trudnościach życia codziennego, których nikomu nie brakuje. To on nam dzisiaj mówi z góry: Idź dokąd szli nasi Ojcowie; bądź odważny i silny; powtarzaj «Ty mnie Panie powołałeś»; przyśpiesz kroku przed metą, bo czasu coraz mniej a na świadectwo czekają.”

dsc_0169

Komentowanie jest wyłączone.