Pierwsza Komunia Święta 14 maja 2017

W minioną niedzielę 14 maja w naszym seminaryjnym kościele Emaus dzieci z Katolickiej Szkoły Montessori przystąpiły do Pierwszej Komunii Św. Dla dzieci i ich rodzin był to niewątpliwie wyjątkowy dzień.
Bogu niech będą dzięki!

Jan Paweł II podczas Pierwszej Komunii Świętej w Łodzi 13 czerwca 1987 roku:

Człowiek potrzebuje pokarmu i napoju, aby mógł żyć. Potrzebuje pokarmu i napoju ludzkie ciało, organizm, aby mógł żyć, rosnąć, rozwijać się, pracować. Jest to pokarm życia doczesnego, przemijającego, które kończy się śmiercią.Potrzebuje też pokarmu i napoju ludzka dusza, aby mogła wytrwać w wędrówce do życia wiecznego. Człowiek potrzebuje Eucharystii, aby mógł żyć na wieki tym życiem, które jest z Boga samego.

Oto chleb żywy, który zstąpił z nieba, jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Tak mówi Pan Jezus, a mówi te słowa po cudownym rozmnożeniu chleba, o czym przypomniała nam dzisiejsza Ewangelia: Ja jestem chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie (J 6, 35).

Oto dzisiaj Wy, Drogie Dzieci, chłopcy i dziewczynki, po raz pierwszy przychodzicie do Pana Jezusa w Eucharystii. Jakaż to radość dla Waszych rodziców i rodzin, dla Waszych parafii, dla całego łódzkiego Kościoła. Jakaż to radość dla mnie, że mogę, pielgrzymując szlakiem Kongresu Eucharystycznego po ziemi polskiej, udzielić Warn Pierwszej Komunii świętej w dniu dzisiejszym.

Komentowanie jest wyłączone.