Ewangelizować oznacza wskrzeszać! – o. Marko Ivan Rupnik SI

Gościliśmy w naszym Centrum o. Marko Rupnika SJ, który wygłosił konferencję dla przełożonych zatytułowaną: „Priorytety pastoralne współczesnej ewangelizacji”. Ojciec Marko wskazał, że istnieje dzisiaj wiele projektów duszpasterskich, które niewiele mają wspólnego z Ewangelią. Odwołał się do Listu do Rzymian gdzie św. Paweł mówi o tym, że jest dłużnikiem wobec Chrystusa, który go powołał, wobec Rzymian ale także wobec tych do których jeszcze nie dotarł. Apostoł Narodów wskazał, iż pomocą Bożą jest Ewangelia a nie ewangelizator. To Ewangelia działa w tych, którzy ją przyjmują. Ta Ewangelia ma tę moc, którą Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, dlatego ewangelizacja oznacza wskrzeszanie umarłych. Dzięki Ewangelii wskrzesza się człowieka umarłego z powodu grzechu. Dzięki tej Ewangelii człowiek się odradza. I  – jak wskazał o. Rupnik – nie jest to efekt naszej dzielności, lecz dzieło mocy Ewangelii. Im bardziej, a tak wskazują statystyki, jesteśmy ekspertami w duszpasterstwie, tym większa jest klęska Kościoła. Ewangelizacja jest dziełem Boga! Św. Paweł pisze, że nie przychodzi z mądrością, lecz ze swoją słabością ale oparty na mocy Ducha Świętego. Ewangelizacja to przestrzeń, w której działa Bóg a człowiek zostaje wskrzeszony.

Kiedy Paweł Apostoł przestrzega przed odejściem do „innej ewangelii” ma na myśli, jak zauważył o. Marko, postawę, w której człowiek chce wszystko ustawiać. Wiara wówczas spada do religii. Tymczasem wiara według św. Pawła to przyjęcie Boga, to nowy sposób istnienia człowieka a nie praktyki religijne. Często, wskazał o. Rupnik, jako priorytety w ewangelizacji uznajemy rodzinę, parafię, młodzież itd. Właściwym natomiast priorytetem w ewangelizacji jest NOWE ISTNIENIE człowieka dzięki przyjęciu Ewangelii. Przywołując Maryję, nasz gość zauważył, że Kościół rodzi swoje dzieci dziewiczo nie raniąc ich. Niestety wielu ludzi zostało zranionych przez Kościół, który siłą próbował człowieka nawrócić. Ewangelizacja jest dziełem dziewiczym – Ewangelia działa sama z siebie.

Ojciec Marko Rupnik odniósł się również do wspólnotowego wymiaru ewangelizacji. Zauważył, że żyjemy w czasach gdzie mocno położono akcent, także w Kościele, na jednostkę idealną. Niestety często nasza formacja chrześcijańska chce stworzyć kogoś idealnego. Duchowość oparta na jednostce nie udźwignie natury. Ewangelizacja budowana na jednostce jest tylko i wyłącznie promocją jednostki. Tymczasem zarówno w duchowości jak i w ewangelizacji ma się przejawiać Duch Święty a przez Niego życie eklezjalne a nie idealna jednostka.

Niezwykle intersujące były także nawiązania do sztuki a konkretnie do wnętrz kościołów. Kościoły pierwszych wieków pełne były malowideł ściennych, które zawierały teologię. Wszystko razem tworzyło całość. Wchodząc do wnętrza kościoła człowiek mógł zobaczyć swój autoportret, mógł rozpoznać osobistą historię, zobaczyć siebie w świetle Biblii. Kościoły postreformacyjne poszły w kierunku mnóstwa dekoracji, ołtarzy świętych, które nie są ze sobą powiązane. Natomiast wiele współczesnych kościołów zrezygnowało zupełnie z jakichkolwiek malowideł i często wyrażają pustkę, z którą mierzy się człowiek współczesny także wierzący.

o-marco

o. Marko Ivan Rupnik SJ – jezuita pochodzący ze Słowenii, artysta malarz, ur. 1954 r. Dyrektor Centro Aletti. Razem ze wspólnotą wykonał mozaiki m.in. w papieskiej kaplicy Redemtoris Mater w Watykanie, w nowym kościele w San Giovaanni Rotondo a także w Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie oraz w wielu innyc miejscach. Jest wybitnym teologiem i znawcą duchowości.

Komentowanie jest wyłączone.