SYMPOZJUM: Pomóc uchwycić sens życia: dziedzictwo ks. Waleriana Kalinki CR

XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

z serii Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja

Pomóc uchwycić sens życia: dziedzictwo ks. Waleriana Kalinki CR

8 marca 2017 (środa)

Centrum Resurrectionis, Kraków, ul. Ks. Stefana Pawlickiego 1

sympozjum-o-kalince

PROGRAM

9.30       Otwarcie konferencji

                Ks. Krzysztof Swół CR, przełożony Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców

                Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

9.45       Sesja pierwsza

                Ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR – przewodniczący

                Były dziekan i emerytowany profesor Wydziału Teologicznego

                Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

                Ks. dr ArtUr Kardaś CR

                Komisja Historyczna Polskiej Akademii Nauk w Katowicach

                Komisja Studiów Zmartwychwstańczych

                Walerian Kalinka: historyk i zmartwychwstaniec

                Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak

             Katedra Historii Duchowości

             Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

                Ojciec Walerian Kalinka CR o duchowości małżeńskiej

                Dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL

                Ośrodek Badań Wschodnioeuropejskich – Centrum UCRAINICUM

                Katolicki Uniwersytet Lubelski

                „Kwestię ruską chciał miłością załatwić”. Ks. Waleriana Kalinki CR przemyślenia i działania na rzecz Kościoła ruskiego i Rusinów

 

                Ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal

             Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych           

             Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

                Pomóc uchwycić sens życia: przykład „Męczeństwa ś. Stanisława” ks. Waleriana Kalinki CR

                Dyskusja

11.15     Przerwa kawowa

11.45     Sesja druga

                Ks. dr hab. Dariusz Tabor CR, prof. UPJPII – przewodniczący

                Dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

                Ks. dr hab. Robert Nęcek

                Katedra Edukacji Medialnej

             Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

                Modlitwa komunikacją z Bogiem. Na kanwie pism „Na Golgotę i „Rozmyślania nad                                         konstytucjami” ks. Waleriana Kalinki

                 Dr Agnieszka Guzik

                Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej

                Uniwersytet Jagielloński

                Personalistyczna koncepcja wychowawcza Ks. Waleriana Kalinki CR

                Ks. mgr lic. Maciej Gawlik CR

                Polska Misja Katolicka w Wiedniu

                Współpracownik Komisji Studiów Zmartwychwstańczych

                Krakowskie wątki w życiu Waleriana Kalinki

                Ks. dr Wojciech Mleczko CR

             Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych           

             Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

                Etapy drogi duchowej Waleriana Kalinki

                 Dyskusja

13.15     Podsumowanie i zakończenie konferencji

                Ks. dr hab. Dariusz Tabor CR, prof. UPJPII

                Dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

 

ORGANIZATOR

Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

WSPÓŁORGANIZATOR

Zgromadzenie Zmartwychwstańców – Prowincja Polska

 

PATRONAT HONOROWY

Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski

JM ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

JE ks. bp Wiesław Śpiewak CR, ordynariusz diecezji Hamilton na Bermudach

Najprzewielebniejszy Ojciec Bernard Hylla CR, przełożony generalny Zgromadzenia Zmartwychwstańców

RADA NAUKOWA

Ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal – kierownik Katedry Duchowości Mediów i Relacji Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, prorektor tegoż Uniwersytetu

Ks. prof. dr hab. Michał Drożdż – dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Ks. dr hab. Robert Nęcek – kierownik Katedry Edukacji Medialnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka – kierownik Katedry Socjologii Religii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Ks. dr Wojciech Mleczko CR – Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, członek Międzynarodowej Komisji Studiów Zmartwychwstańczych

Ks. James Gibson CR – przewodniczący Międzynarodowej Komisji Studiów Zmartwychwstańczych, członek Zarządu Generalnego Zgromadzenia Zmartwychwstańców (Rzym)

KOMITET ORGANIZACYJNY

Ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal – kierownik Katedry Duchowości Mediów i Relacji Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, prorektor tegoż Uniwersytetu

Ks. dr Wojciech Mleczko CR – Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych UPJPII, przewodniczący Komisji Studiów Zmartwychwstańczych

Ks. dr Damian Stachowiak CR – rektor Wyższego Seminarium Duchownego Zmartwychwstańców w Krakowie

KOORDYNATOR KONFERENCJI

Ks. dr Wojciech Mleczko CR

E-mail: wojciech.mleczko@upjp2.edu.pl

Tel. kom. 503-017-623

Komentowanie jest wyłączone.