Konferencja o ks. prof. Stefanie Pawlickim CR – rektorze Uniwersytetu Jagiellońskiego (1905-1906). Zapraszamy!

Zapraszamy do udziału w XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z serii Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja: Ks. Stefan Pawlicki CR: człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej, która odbędzie się 17 lutego br. w Centrum Resurrectionis przy ul. ks. Stefana Pawlickiego 1 w Krakowie.

PROGRAMkonferencja o Pawlickim
9.00   Eucharystia pod przewodnictwem JE ks. bp. Jana Zająca
10.30   Otwarcie konferencji
Ks. Krzysztof Swół CR, przełożony Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców

10.35  Sesja przedpołudniowa – „ogólna” [Sala Kapitulna]
Ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR – przewodniczący

Dr Mirosław Mylik (Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie)
Życie i dzieło ks. Stefana Pawlickiego

Prof. dr hab. Leon Miodoński (Uniwersytet Wrocławski)
Ks. prof. Stefan Pawlicki wobec ideologicznych wyzwań współczesności – materializm, socjalizm, nietzscheanizm

Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Sokrates w interpretacji ks. S. Pawlickiego

Dr hab. Tomasz Mróz (Uniwersytet Zielonogórski)
Od złośnicy do Magdaleny Zawadzkiej. Stefan Pawlicki w polskiej recepcji Ksantypy

Przerwa kawowa

Uwaga: dwie równoległe sesje południowe!

12.15   Sesja południowa – „społeczna” [Refektarz]
ks. prof. dr hab. Wojciec
h Misztal – przewodniczący

Ks. dr hab. Dariusz Tabor CR, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Społeczeństwo i myśl. Filozofia czy socjologia kultury księdza Stefana Pawlickiego?

Ks. dr hab. Robert Nęcek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Rola mądrości i obowiązkowości w komunikacji akademickiej w świetle wypowiedzi ks. Stefana Pawlickiego

Ks. dr Wojciech Mleczko CR (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Zadania prasy katolickiej według ks. Stefana Pawlickiego CR

Mgr Aleksandra Bulaczek (Uniwersytet Zielonogórski)
Pomiędzy egalitaryzmem a elitaryzmem. Platońska wizja sprawiedliwego państwa w filozofii społecznej Stefana Zachariasza Pawlickiego

12.15   Sesja południowa – „filozoficzna” [Sala Kapitulna]
Dr hab. Tomasz Mróz – przewodniczący

Dr hab. Stefan Konstań
czak, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
„Historia filozofii greckiej” w polemicznym zwierciadle Adama Mahrburga

Dr Joanna Barcik (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Koniec scholastyki? Filozofia Boga Stefana Pawlickiego CR

Dr Marcin Rebes (Uniwersytet Jagielloński)
Antropologia filozoficzna ks. prof. Stefana Pawlickiego

Ks. dr Miłosz Hołda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
„Rozbiéranie niedorzeczności”. Księdza Stefana Pawlickiego obrona dualizmu antropologicznego

13.30   Przerwa obiadowa
14.45   Sesja popołudniowa – „historyczna” [Sala Kapitulna]
Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski – przewodniczący

Ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Znaleźć i przekazać prawdę jako zadanie: w świetle „O początkach chrześcijaństwa” ks. prof. Stefana Pawlickiego

Ks. dr Artur Kardaś CR (Komisja Historyczna PAN w Katowicach)
Ksiądz profesor Pawlicki w krakowskich salonach

Mgr Sławomir Marchel (Archiwum Państwowe w Opolu)
Kultura intelektualna ks. Stefana Pawlickiego CR w myśli i działalności bpa krakowskiego Jana Puzyny

Ks. mgr lic. Maciej Gawlik CR (Wiedeń)
„Codzienność Dr. Pawlickiego (1875–1878)” – pamiętnik z życia kapłana i naukowca

16.00           Słowo na zakończenie
Ks. Bernard Hylla CR, przełożony generalny Zgromadzenia Zmartwychwstańców

Wydarzenie okołokonferencyjne

17.00 – 18.30       Zwiedzanie Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Collegium Maius) oraz Auli i Sali Senackiej w Collegium Novum UJ (portret ks. prof. Stefana Pawlickiego CR)

ORGANIZATOR
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – Wydział Nauk Społecznych
Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych

WSPÓŁORGANIZATOR
Zgromadzenie Zmartwychwstańców – Prowincja Polska

PATRONAT HONOROWY
Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, Arcybiskup Metropolita Krakowski
JE ks. bp Wiesław Śpiewak CR, ordynariusz diecezji Hamilton na Bermudach
Najprzewielebniejszy Ojciec Bernard Hylla CR, przełożony generalny Zgromadzenia Zmartwychwstańców
JM prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
JM ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Prof. dr hab. Andrzej Białas, prezes Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie
Ks. dr hab. Arkadiusz Baron, prof. UPJPII, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Ks. dr hab. Janusz Mączka SDB, prof. UPJPII, dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Ks. dr hab. Antoni Świerczek, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

RADA NAUKOWA

Ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal – kierownik Katedry Duchowości Mediów i Relacji Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, prorektor ds. rozwoju i polityki kadrowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Ks. prof. dr hab. Michał Drożdż – dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Ks. dr hab. Robert Nęcek – kierownik Katedry Edukacji Medialnej, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Dr hab. Tomasz Mróz – Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Ks. dr Wojciech Mleczko CR – Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, członek Międzynarodowej Komisji Studiów Zmartwychwstańczych
Ks. James Gibson CR – przewodniczący Międzynarodowej Komisji Studiów Zmartwychwstańczych, członek Zarządu Generalnego Zgromadzenia Zmartwychwstańców (Rzym)

KOMITET ORGANIZACYJNY

Ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal – kierownik Katedry Duchowości Mediów i Relacji Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, prorektor ds. rozwoju i polityki kadrowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Ks. dr Wojciech Mleczko CR – Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych UPJPII, przewodniczący Komisji Studiów Zmartwychwstańczych
Ks. dr Damian Stachowiak CR, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Zmartwychwstańców w Krakowie

KOORDYNATOR KONFERENCJI
Ks. dr Wojciech Mleczko CR
E-mail: wojciech.mleczko@upjp2.edu.pl
Tel. kom. 503-017-623

organizatorzy

Komentowanie jest wyłączone.