Zmartwychwstałam! – świadectwa Sióstr Zakonnych po Nowym Życiu

This gallery contains 2 photos.

W dniach 20-22 listopada br. gościliśmy w naszym Centrum Zmartwychwstania  na kursie Nowe Życie 51 fantastycznych sióstr z różnych wspólnot zakonnych: Serafitki, Zmartychwstanki, Nazaretanki, Józefitki, Albertynki, Kanoniczka Regularna Zakonu Premonstrateńskiego. Był to wspaniały czas doświadczenia miłości …

Więcej…