Bogdan Jański stale inspiruje!

Sympozjum zorganizowane przez Zgromadzenie Zmartwychwstańców i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II zgromadziło zmartwychwstańców, siostry zmartwychwstanki, albertynki, nazaretanki i wielu świeckich wokół osoby Założyciela Zmartwychwstańców, aby na nowo popatrzeć na duchową drogę Jańskiego oraz zaczerpnąć dla naszego dzisiaj to co aktualne z jego projektu społecznego. Intelektualno-duchową ucztę rozpoczęliśmy od Eucharystii, której przewodniczył Kardynał Stanisław Dziwisz, który w swojej homilii wezwał nas, abyśmy byli świadkami Zmartwychwstałego Pana w niespokojnym świecie na wzór Bogdana Jańskiego oraz św. Jana Pawła II, którego wspominaliśmy tego dnia w Liturgii Kościoła.

Podczas przedpołudniowej sesji ks. prof. Stanisław Urbański (UKSW) pokazał na podstawie Dziennika Jańskiego, że w doświadczeniu duchowym Założyciela Zmartwychwstańców odnajdujemy ślady, które pozwalają stwierdzić, że Bogdan Jański był mistykiem. W porywającym wykładzie pani dr hab. Ewa Hoffman-Piotrowska (UW) wprowadziła nas świat Wielkiej Emigracji i w bliskie relacje Jańskiego z Mickiewiczem, którzy wzajemnie się inspirowali podejmując twórcze dyskusje na tematy religijne, społeczne i polityczne. Ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal (UPJPII) prowadził nas przez ewangeliczne impresje w duchowości Założyciela. Natomiast ks. dr hab. Robert Nęcek (UPJPII) poruszył kwestię komunikacji prawdy w życiu Brata Starszego, doskonale łącząc to z wypowiedziami współczesnych Papieży.

Sesja popołudniowa poświęcona była projektowi społecznemu Bogdana Jańskiego. W wykładzie pani dr Agnieszki Guzik (UJ) mogliśmy zobaczyć nowatorskie, jak na XIX wiek, podejście zmartwychwstańców w systemie wychowawczym. Ks. dr Andrzej Sosnowski CR (UPJPII) przeprowadził nas przez prawne dylematy dotyczące ważności małżeństwa Jańskiego z Aleksandrą Zawadzką. Wystąpienie ks. dr. Wojciecha Mleczko CR (UPJPII) poświęcone było formacji kapłańskiej, której podwaliny położył Bogdan Jański wychowując pierwszych kapłanów zmartwychwstańców. Klamrą, która domknęła interesujące wykłady i podjęte na ich kanwie dyskusje, były wystąpienia ks. dr. Bolesława Micewskiego CR (Złocieniec) i ks. bpa Wiesława Śpiewaka CR (Bermudy). Ks. Bolesław niezwykle zasłużony dla badań historycznych nad życiem i spuścizną Założyciela Zmartwychwstańców dzielił się swoją ogromną wiedzą i wyjaśniał szczególnie małżeńskie kwestie dotyczące Jańskiego. Ks. Biskup Wiesław skierował słowa zachęty, aby życie i droga świętości Sługi Bożego Bogdana Jańskiego była nam bliska i żywa w naszym przekazie, szczególnie zmartwychwstańców.

 

sympozjumCR-mowcy

Komentowanie jest wyłączone.